2012.02.26

Over het belang van voorlezen

over het belang van voorlezenOp de Nederlandse website http://www.opvoedadvies.nl vond ik een artikel dat heel goed het belang van voorlezen uitlegt.

Aangezien de auteursrechten uitdrukkelijk beschermd zijn, kan ik dit artikel niet op deze blog plaatsen. Wie het wil lezen kan op de cartoon bij dit bericht klikken of surfen naar http://www.opvoedadvies.nl/voorlees.htm.

Zeker doen!

19:22 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ontwikkeling, ouders, taalontwikkeling, voorlezen | |

2012.02.11

Tussen hoop- en planlast

Je hoort het in de leraarskamer in gesprekken tussen leerkrachten...
Je hoort het aan de schoolpoort in een gesprek tussen ouders...
Een leerkracht verzucht het op het zorgoverleg...

 • ik heb twee dyslectiekers in de klas...
 • mijn dochter is een adhd'-er...
 • ik heb twee autisten in de klas...
 • Jan is een dcd'er...

Als we spreken over kinderen met een leer- of ontwikkelingsprobleem hebben we vaak de neiging over deze kinderen te spreken alsof ze niets anders zijn dan hun probleem. Ik weet het wel, we bedoelen het niet zo. Toch onderschatten we op dat moment het drukkende gewicht van deze termen op onszelf, ons gezin en het kind. Terwijl we eigenlijk spreken over een kind met een probleem en nog veel andere kwaliteiten. Zeg eens stil voor je uit:

 • ik heb twee kinderen met dyslexie in de klas...
 • mijn dochter heeft adhd...
 • ik heb twee kinderen met een autismespectrumstoornis in de klas...
 • Jan heeft dcd...

Het probleem wordt er niet anders door, de perceptie ervan wel.

21:48 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: perceptie | |

2012.02.05

Bereslim

bereslim

Bereslim is een Nederlandse website. Ze werd ontwikkeld door de Stichting Educatie door informatie en communicatietechnologie die het gebruik van ict in het onderwijs wil stimuleren. De website heeft de volgende doelen:

 • Het stimuleren van de ontwikkeling van peuters en kleuters via leuke, pedagogisch doordachte computerspellen.
 • Het terugkoppelen aan ouder of opvoeder van informatie over de ontwikkeling van een individueel kind.
 • Het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar vormgeving en effectiviteit van computertaakjes in relatie tot verschillende kenmerken van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Om deze doelen te realiseren doet de stichting beroep op verschillende partners, waaronder wetenschappers van diverse Nederlandse universiteit (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht).

Momenteel bestaat Bereslim uit drie modules:

 • Bereslimme boeken: een website met 13 interactieve prentenboeken en met taaloefening in spelvorm die de taalontwikkeling van peuters en kleuters stimuleren en bevorderen.
 • Letters in beweging: In dit opzet mogen kinderen uit de 1e kleuterklas met letters uit de eigen naam of het woord "mama" spelen om zo geleidelijk aan te ontdekken dat woorden bestaan uit klanken (fonologisch bewustzijn).
 • Samenslim: op deze website kunnen kinderen van 3 tot 5 jaar een aantal leerzame spelletjes doen. Centraal staat telkens een probleem uit het dagelijkse leven dat ze kennen en moeten oplossen.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar de websites zelf.

16:43 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: kleuters, ontwikkeling, peuters, taal, taalontwikkeling | |