2013.02.22

Authentiek les geven

Leerkrachten die authentiek overkomen bij hun leerlingen, slagen er gemakkelijker in om hun aandacht en interesse te winnen. Dat is de kern van het betoog van Pedro De Bruyckere, pedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool. In het onderstaande filmpje licht hij zijn onderzoek naar de relatie tussen authenticiteit en lesgeven toe.

Lees zeker ook het bijhorende artikel: Hoe dicht sta jij bij je leerlingen.

21:06 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: authenticiteit, tvklasse | |

2013.02.15

Inspirerende website

ouders-school.pngHet Nederlandse project Ouders-School, waarbij onder meer de KPC-groep en het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Cultuur betrokken zijn, vertrekt van het uitgangspunt dat het met de leerlingen op school beter gaat als de school en de ouders contact met elkaar hebben en samenwerken. Deze samenwerking zou resulteren in meer kansen op succes op school, thuis, in de buurt en - aan de limiet - in de wereld. Het project beperkt zich niet tot een soort ouders. Integendeel. Het richt zich op alle ouders:

  • de laagopgeleide allochtone ouders;
  • de oogopgeleide witte ouders;
  • de ouders die niets van zich laten horen;
  • de zeer betrokken ouders;
  • de ouders die hun rechten beter kennen dan hun plichten.

Meer informatie over dit project vind je in de rubriek Ouders-school, voorbeelden van een goede praktijk in de rubriek Voorbeelden. Het sterkste onderdeel van deze website is echter de rubriek Vragenlijsten. De projectleden verantwoorden het gebruik van deze vragenlijsten als volgt:

School-ouderbetrokkenheid of partnerschap tussen school en ouders is geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind, de leerling. Dat is het gezamenlijke belang van ouders en school, want wie wil niet het beste voor zijn kind c.q. ‘zijn’ leerling?

Die school-ouderbetrokkenheid ontstaat niet vanzelf – beide partners dienen erin te investeren. Daarbij blijkt nogal eens dat over de invulling ervan verschillen van mening bestaan of dat de situatie zich leent voor verbetering. De vragenlijst kan gebruikt worden als basis voor een goed gesprek tussen school en ouders. School en ouders kunnen eenvoudig vaststellen waar ze het over eens zijn en waar ze van mening verschillen. Dat gesprek kan gaan over hoe het nu gaat of over de gewenste situaties.

Moet er nog meer gezegd? 

18:45 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouderparticipatie, ouders | |

2013.02.09

Seksualiteit|Puberteit - 7

16:26 Gepost door Lieven Coppens in Seksualiteit | Permalink | Tags: gezondheid, hygiëne, lichamelijke ontwikkeling, menstruatie, ontwikkeling, pubers, tieners, tvklasse | |

2013.02.03

Communicatie op school...

helicopter parents.jpg

18:20 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: cartoon, communicatie | |