2009.12.24

Hoe moedig ik mijn kind aan?

Toevallig vond ik dit Engelstalige filmpje over goede en minder goede manier om kinderen aan te moedigen. De moeite waard om hier te plaatsen.

18:12 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: aanmoedigen, motiveren, belonen, basisonderwijs, opvoeding, kleuters, kleuteronderwijs, lager onderwijs | |

2009.12.05

Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijsOuders met kinderen in het basisonderwijs vragen zich soms af hun rechten en plichten zijn. Nog te weinig ouders weten dat het Departement Onderwijs al geruime tijd een gratis gids uitgeeft waarin deze rechten en plichten heel concreet en duidelijk beschreven staan: Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs. Je kunt deze gids aanvragen via www.vlaanderen.be, maar je kunt hem ook op het Internet raadplegen.

22:42 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouders, rechten, plichten, lager ondertwijs, kleuteronderwijs, basisonderwijs | |

2009.11.15

Hoe kan ik mijn kind helpen bij het leren studeren?

(c) inger stevensEnkele ouders stelden me de vraag op welke manier ze hun kind uit het zesde leerjaar of de eerste graad van het secundair onderwijs konden helpen bij het leren studeren. Ik bedacht toen dat zij zeker al geholpen zouden zijn met de tips die ik geef op mijn 2xleren-blog. Deze tips kun je vinden onder de categorie Efficiënt leren en studeren in de basis- en middenschool.

19:12 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: begeleiding, leren, leren studeren | |

2009.11.06

De opruimkist

Hoe kun je als ouder jouw kinderen leren opruimen zonder jezelf steeds te moeten ergeren? Tv Klasse maakte er dit filmpje over.

18:59 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: tvklasse, ouders, opvoeding, opruimen, begeleiding | |

2009.10.11

Schooltoelage al aangevraagd?

Als ouder met kinderen in het kleuter-, lager, secundair en/of hoger onderwijs kan je een schooltoelage aanvragen. Wat je daarvoor moet doen, wordt zeer goed uitgelegd in het volgende filmpje.

Meer informatie kun je vinden op de website van het Vlaamse Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Nog meer hulp nodig? Kijk dan in deze lijst wanneer er een zitdag in jouw buurt is. De mensen daar helpen je graag verder.

20:38 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouders, schooltoelage, tvklasse | |

2009.09.19

De AVI-niveaus: Kun je de oude niveaus ook omzetten naar de nieuwe?

Naar aanleiding van het berichtje vorige week kreeg ik de vraag of er ook een tabel bestond om de oude AVI-niveaus om te zetten naar de nieuwe. Deze bestaat inderdaad. Hier komt ze:


AVI 1994

AVI 1

AVI nieuw

Start - M3
AVI 2M3 - E3
AVI 3E3 - M4
AVI 4M4 - E4
AVI 5M4 - E4 - M5
AVI 6E4 - M5 - E5
AVI 7E5 - M6
AVI 8E5 - M6 - E6 - M7
AVI 9M6 - E6 - M7
AVI >9
M7 - E7 - Plus

Bij de beste omzetting is het getal gekleurd en in het vet opgemaakt.

23:48 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: lager onderwijs, avi-niveaus, lezen, technisch lezen | |

2009.09.12

Help! De AVI-niveaus op de boekjes kloppen niet! Wat nu?

Zoals ik vertelde in het vorige bericht, zijn de AVI-niveaus opnieuw herzien. Tegelijk hebben ze een andere indeling gekregen. In elke bibliiotheek en in de betere boekenwinkel zullen ze jullie graag helpen om het juiste boekje te zoeken: je kunt immers de nieuwe AVI-niveaus omzetten naar de AVI-niveaus van 1994. Voor wie deze omzetting graag bij de hand heeft, geef ik hieronder graag de omzettingstabel:


AVI nieuw


AVI 1994

AVI Start1
AVI M31 - 2
AVI E32 - 3
AVI M43 - 4 - 5
AVI E44 - 5 - 6
AVI M55 - 6
AVI E56 - 7 - 8
AVI M67 - 8 - 9
AVI E68 - 9
AVI M78 - 9 - >9
AVI E7>9
AVI Plus
>9

Bij de beste omzetting is het getal gekleurd en in het vet opgemaakt.

11:45 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: avi-niveaus, lager onderwijs, lezen, technisch lezen | |

2009.09.06

Moet mijn kind avi-niveau 3 halen aan het einde van het eerste leerjaar?

avi-niveau 1994

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig: zeer zeker niet. Deze opvatting is helemaal achterhaald en dateert nog uit de vorige eeuw. De AVI-kaarten werden ontwikkeld in 1974 met als doel het leesniveau van de kinderen en de moeilijkheidsgraad van de teksten op elkaar af te stemmen. Het behalen van een AVI-niveau is dus nooit een doel op zich geweest,  enkel een middel. Helaas zijn de AVI-niveaus door de jaren heen een eigen leven gaan leiden, los van deze oorspronkelijke bedoeling. Zo stelde men bij de AVI-kaarten van 1974 dat de leerlingen in principe:

  • aan het einde van het 1e leerjaar AVI-niveau 3 moesten halen;
  • aan het einde van het 2e leerjaar AVI-niveau 6 moesten halen;
  • aan het einde van het 3e leerjaar AVI-niveau 9 moesten halen.

In 1994 werden de AVI-kaarten vernieuwd en meer aangepast aan de intussen veranderde leefwereld van de kinderen. De bedoeling bleef echter ongewijzigd: het leesniveau van de kinderen en de moeilijkheidsgraad van de teksten op elkaar af stemmen. Helaas bleef het behalen van een hoger avi-niveau te veel een doel op zich. Het bovenstaande schema werd lichtjes bijgesteld. Men stelde nu dat de leerlingen in principe:

  • aan het einde van het 1e leerjaar AVI-niveau 2 moesten halen;
  • aan het einde van het 2e leerjaar AVI-niveau 5 moesten halen;
  • aan het einde van het 3e leerjaar AVI-niveau 7 moesten halen;
  • aan het einde van het 4e leerjaar AVI-niveau 9 moesten halen.

Dit was en is een onjuiste interpretatie van de normen die in de handleiding staan: deze gaven enkel aan dat 50% van de leerlingen in maart van het schooljaar een AVI-niveau van(2 of meer, 5 of meer, 7 of meer of 9 of meer haalden, al naargelang het leerjaar.

Een en ander leidde tot wat ik "de terreur van de AVI-niveaus" durf te noemen. Kinderen zitten angstig te wachten aan de deur van het lokaal waar "het" gaat gebeuren: het bepalen van hun AVI-niveau. Het eerste wat ze vragen als hun leesbeurt gedaan is, is welk AVI-niveau ze hebben. Groot is de vreugde als ze "gestegen" zijn, nog groter is de ontgoocheling als ze "gelijk gebleven zijn". In die gevallen dat ze gedaald zijn, dan... Nog erger: met het nieuwe cijfer op zak gaan ouders naar de bibliotheek om boekjes te kiezen voor hun kind, waarbij niet de interesse van het kind vooropstaat, wel het aantal beschikbare boekjes van het nieuwe leesniveau.

Wat ouders zeker moeten weten - en wat ze dus zeker aan de leerkracht moeten vragen - is dat er verschillende manier kunnen zijn waarom hun kind niet is mogen "stijgen". Voor elke AVI-kaart is er vooraf bepaald binnen welke tijd ze moet gelezen worden en hoeveel fouten een kind maximaal mag maken. Hebben ze één van deze normen of allebei overschreden, dan wordt het leesniveau voor die kaart als onvoldoende beoordeeld. Toch is er veel verschil in de interpretatie:

  • een kind "haalt" het niveau niet binnen de gestelde tijd, maar leest weinig of geen fouten: dit kind kan technisch gezien wel nauwkeurig lezen, maar doet er te lang over;
  • een kind "haalt" het niveau binnen de gestelde tijd, maar leest te veel foiuten: dit kind is technisch gezien veel minder sterk en nauwkeurig dan het vorige;
  • een kind "haalt" het niveau niet binnen de gestelde tijd en het maximaal aantal toegestane fouten: dit kind is er het slechtste aan toe van de 3.

Om deze interpretatie zelf te kunnen maken, heb ik een klein instrumentje, genuanceerd testen met de AVI-kaarten ontworpen. Dat kun je hier vinden.

Zeg ik hiermee dat een kind geen leesniveau moet hebben bij de overgang naar het tweede leerjaar? Allerminst. Het is aangewezen dat een kind aan het begin van het tweede leerjaar een AVI-niveau 1 of beter haalt. Het is belangrijker dat een kind dat moeite heeft met het leren lezen in het eerste leerjaar zeer gerichte leesinstructie krijgt. Onderzoek heeft immers aangetoond dat "leeskilometers" afleggen (zoveel mogelijk lezen) alleen, niet het gewenste effect heeft. En AVI-niveau 9? Dat moet een kind maar behalen aan het einde van het zesde leerjaar.

Intussen is men in Nederland volop bezig met een nieuwe versie van de AVI-kaarten. Voorlopig lijkt men deze in  Vlaanderen nog niet te gaan gebruiken. Ik kom hier later nog op terug.

12:52 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: lezen, avi-niveaus, technisch lezen, eerste leerjaar, lager onderwijs | |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7