2011.02.05

Over computers, kinderen en jongeren

21:09 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: computergebruik, media, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |

2011.01.30

Over zakgeld

Ouders vragen soms aan de leerkracht of een CLB-medewerker of ze hun kind (al) zakgeld zouden geven of niet. Klasse voor ouders ging dieper op dit onderwerp in. En maakte er een kort filmpje over.

17:18 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders, zakgeld | |

2010.12.12

Geen tijd om Peter Adriaenssens te lezen? Luister dan naar hem!

succesvol opvoeden - wegwijzers voor ouders van kinderen en tienersAls ouders aan mij vragen waar ze heel veel tips kunnen vinden in verband met de opvoeding van hun kinderen, dan kom ik altijd uit op kinder- en jeudpsychiater Peter Adriaenssens. Hij schreef tot nu toe al heel over opvoeding. Enkele van zijn boeken zijn:

 • Opvoeden is een groeiproces. Wegwijzers voor vaders en moeders.
 • Mijn kind is bang [en ik ook]. Opvoeden tot weerbaarheid.
 • Van hieraf mag je gaan. Over het opvoeden van tieners.
 • Gids voor succesvol opvoeden.
 • Praten. Een antwoord op 101 praatvragen.

Al deze boeken werden uitgebracht bij uitgeverij Lannoo. Voor de mensen die echter geen tijd hebben om boeken te lezen, is er nu de ultieme oplossing. Peter Adriaenssens heeft zijn visie op het opvoeden van kinderen en jongeren op cd mogen uitbrengen. Het werd een heus hoorcollege van 4 uur lang. Je kunt het overal beluisteren alsof je bij hem op de eerste rij zit. Wil je meer weten over dit hoorcollege? Dat kan: neem een kijkje op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2010/11/.... Bekijk ook het videofragment dat ik op 26 september 2010 op deze blog plaatste.

13:09 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: opvoeders, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders | |

2010.10.17

Over het belang van een goede ochtendroutine

19:45 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: groeimeetv, ochtendritueel, opvoeding, opvoedingsondersteuning, ouders, structuur | |

2010.03.14

Oefenmateriaal voor ouders

thuis in taal en rekenenOp de Nederlandse website Thuis in taal en rekenen kunnen ouders terecht die op zoek zijn naar oefenmateriaal om hun kind vooruit te helpen. Dit materiaal werd gemaakt door ouders en hun oudervereniging bracht het samen op een website. Laat je vooral niet afschrikken door de naam van de vereniging: Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag. Het is een algemene vereniging die de belangen behartigt van ouders met kinderen in het basis,- bijzonder en middelbaar onderwijs. Ze doet dit door middel van ondersteuning, informatieverstrekking, scholing en het geven van advies.

In de rubriek oefenmateriaal vinden geïnteresseerde ouders materialen om hun kinderen op een speelse manier te prikkelen voor taal en rekenen. Dit materiaal is onderverdeeld in verschillende rubrieken

 • koken
 • vakantie
 • dieren
 • techniek
 • sporten
 • klusjes
 • spelletjes
 • overig

De website is nog volop in ontwikkeling. Het menu op de startpagina wekt alvast hoge verwachtingen op. Af en toe eens bezoeken is dus de boodschap.

15:29 Gepost door Lieven Coppens in Oefenmateriaal | Permalink | Tags: rekenen, ouders, taal, lezen | |

2010.03.06

Omgaan met agressieve kinderen

De Amerikaanse psychologe Carolyn Webster-Stratton geeft de volgende tips in verband met het omgaan met agressieve kinderen. Deze zijn zowel thuis als op school heel bruikbaar:

 • Als je iets van een kind vraagt, kan dat strijd opleveren. Geef daarom alleen opdrachten die u zelf belangrijk genoeg vindt om er een strijd over aan te gaan. Houdt dan vol tot er geluisterd wordt.
 • Geef duidelijke opdrachten die duidelijk uitleggen welk gedrag er van het kind verwacht wordt. Zeg dus niet Doe eens normaal als een kind keihard roept, maar wel Spreek zachter.
 • Geef tijdig een waarschuwing of herinner het kind tijdig aan een afspraak. Zeg bijvoorbeeld: Over een kwartiertje gaan we naar huis of Over vijf minuten is het bedtijd.
 • Zie gehoorzaamheid nooit als iets vanzelfsprekends. Geef het kind een compliment iedere keer als het wel gehoorzaamt.
 • Beheers altijd de eigen boosheid. Zo voorkom je dat de situatie erger wordt.

16:03 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, agressie | |

2010.02.20

Schoolrijpheid voor ouders

readyweb tips voor oudersOp de website Readyweb van de universiteit van Illinois iser één rubriek van de virtuele bibliotheek volledig voorbehouden voor de ouders. Deze rubriek bevat concrete tips voor ouders. Onder andere:

 • Wat is de noodzakelijke cognitieve basis voor schoolrijpheid?
 • Hoe weet ik als ouder of mijn kind er klaar voor is om naar school te gaan?
 • Hoe bereid ik mijn kind voor op het naar school gaan?
 • ...

De moeite van een bezoekje meer dan waard

17:11 Gepost door Lieven Coppens in Schoolrijpheid | Permalink | Tags: ouders, schoolrijpheid | |

2010.02.07

Agressie bij kleuters

In het februarinummer van Klasse voor leerkrachten worden er een zestal bladzijden gewijd aan het thema agressie bij kleuters. Dit is meer en meer een actueel thema in de kleuterschool. Een thema dat ook de ouders aanbelangt. Daarom plaats ik het op deze blog. Blader door naar bladzijde 10!

21:58 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: agressie, ouders, opvoeding | |

2010.01.31

Over de beste oplossing voor mijn kind...

Ouders van derde kleuters (en zij niet alleen, geloof me) raken erg gefrustreerd als de school een (ontwikkelings)probleem bij hun kleuter signaleert en ze daarna horen dat ze met hun kindj pas negen maanden later terecht kunnen in een revalidatiecentrum. Ze hebben dan het gevoel dat ze hun kleuter los moeten laten op het eerste leerjaar zonder dat hij de noodzakelijke hulp heeft gehad. De verleiding is dan zeer groot om een combinatie van privé-logopedie, privé-kinesitherapie en privé... op te starten. In de meeste gevallen is dat niet de beste oplossing:

 • Kinderen die naar een revalidatiecentrum worden doorverwezen, hebben een behandeling van verschillende soorten therapie tegelijkertijd nodig. Deze verschillende therapieën moeten goed met elkaar samenwerken. Ze moeten dan ook voorafgegaan worden door een multidisciplinair onderzoek dat leidt tot een geïntegreerd handelingsplan. Dit wordt zelden gerealiseerd door verschillende privétherapeuten die los van elkaar werken.
 • Kinderen die doorverwezen worden naar een revalidatiecentrum hebben een meervoudige problematiek. Ze halen daarenboven in veel gevallen het vereiste IQ van 86 of meer niet om terugbetaling van privélogopedie door de ziekteverzekering te krijgen. Zij hebben dan ook een ander soort hulp nodig dan deze die ze kunnen krijgen binnen de privélogopedie. Door de IQ-gegevens te manipuleren of door het IQ opnieuw te laten bepalen aan de hand van een tweede(rangs) intelligentietest waarvan geweten is dat hij milder scoort, geeft men zijn kind op langere termijn niet de kansen die het verdient. Niet in het minst omdat men op basis van onjuiste intelligentiegegevens verkeerde verwachtingen koestert.
 • Door verschillende privétherapieën in te schakelen in de periode waarin het kind op de wachtlijst van een revalidatiecentrum staat, vergroot men de kans dat het bij het onderzoek door dat centrum niet de vereiste minimumnorm meer heeft om terugbetaling van de therapie door het rervalidatiecentrum mogelijk te maken. Wat in eerste instantie op een oplossing leek, heeft het probleem alleen maar erger gemaakt. Je moet tegenwoordig als ouder al kapitaalkrachtig genoeg zijn om de vereiste therapieën privé en op eigen kosten verder te zetten. Wie is er dan beter van geworden? Eigenlijk alleen de privétherapeut.
 • Goed om weten: door er voor te zorgen dat monodisciplinaire therapieën onterecht worden terugbetaald, zorgt men er voor dat de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering steeds strenger worden. Waardoor er op termijn nog meer kinderen van de voor hen noodzakelijke hulp verstoken blijven. In de huidige crisistijd is solidariteit meer dan nodig.

De oplossing voor dit alles ligt in een vroegtijdige signalering van problemen in de kleuterschool. Hoe vroeger men signaleert, hoe minder de duur van een eventuele wachtlijst speelt: er is immers nog tijd genoeg om een effectieve behandeling op te zetten. Met vroegtijdige opsporing bedoel ik, waar mogelijk, opsporing van in de peuterklas. Iedere leerkracht in het kleuteronderwijs beschikt immers in de klas zelf over een referentiegroep om de ontwikkeling van een individueel kind te kunnen inschatten: de andere kinderen. Tegelijk is dit een pleidooi voor een alles omvattend kleutervolgsysteem, dat de volledige kleuterschoolperiode omvat.

Ik neem me alvast voor om de ouders van probleemkinderen via deze blog juist te informeren in verband met de terugbetaling van de hulp die hun kind nodig heeft.

Omwille van het belang van deze materie plaats ik dezelfde boodschap op mijn peuter- en kleuterblog http://pleuteren.skynetblogs.be.

16:14 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: wachtlijst, kleuters, goed onderwijs, peuters, kleuteronderwijs, ouders, ontwikkeling, ziekteverzekering, terugbetaling | |

2010.01.24

Handige en goede ouderbrochures

clb denderOp de website van het CLB Dender (gemeenschapsonderwijs) vond ik een vijftal zeer interessante brochures die voor ouders een steun kunnen zijn bij de opvoeding. Deze brochures zijn zeer concreet en praktisch van inhoud. De onderwerpen zijn:

Alle brochures zijn zeer praktisch van aard en in een eenvoudige taal geschreven.

22:53 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ongehoorzaamheid, agressie, belonen, drukke kleuter, opvoeding, slaapproblemen, straffen, ouders | |