2013.03.17

Over ouderbetrokkenheid

lees hier mijn bespreking van dit boekOp mijn boekenblog besprak ik Samen sterk. Ouders & School van Noëlle Pameijer. Betrokken ouders die meer willen weten over de manier om de communicatie tussen henzelf en de school te verbeteren. Moeten dit lezen. Het blijft immers een feit dat de betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kind de leerprestaties van hun kind aanzienlijk verbetert:

http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be/archive/2013/03/....

14:18 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouderparticipatie, ouders | |

2013.03.09

Meer weten over taalontwikkeling?

kind en taal

De website Kind en Taal van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie schetst op een heel duidelijke manier de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen. Je vindt er antwoorden op onder andere de volgende vragen:

Een website om geregeld te bezoeken!

14:31 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | |

2013.03.03

Kamperen voor onderwijs

Uit het VRT-journaal van 1 maart 2013:

[2013-03-01: het journaal]: inschrijvingen gestart

Of hoe het systeem zijn eigen gelijkekansenbeleid tegenwerkt. Onderwijs en wachtlijsten, kamperen voor de schoolpoort, net binnen of net buiten de prijzen vallen. Vrijheid van schoolkeuze? Ja, maar... Welke ouders zie je voor de schoolpoort kamperen? Juist: deze met een flexibele job, met een groot sociaal netwerk, met kennis van de onderwijswetgeving, met ... Het wordt in Vlaanderen alvast een maatschappelijk fenomeen. Met als aan de ouders opgedrongen slogan: 'Eigen kind eerst!' Neen, de ouders valt er niets te verwijten, absoluut niet... Maar maken dergelijke toestanden de sociale ongelijkheid in ons onderwijs niet alleen maar groter?

Zomaar een bedenking...

12:20 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: inschrijvingsbeleid, gelijke onderwijskansen, onderwijsbeleid | |

2013.02.22

Authentiek les geven

Leerkrachten die authentiek overkomen bij hun leerlingen, slagen er gemakkelijker in om hun aandacht en interesse te winnen. Dat is de kern van het betoog van Pedro De Bruyckere, pedagoog en docent aan de Arteveldehogeschool. In het onderstaande filmpje licht hij zijn onderzoek naar de relatie tussen authenticiteit en lesgeven toe.

Lees zeker ook het bijhorende artikel: Hoe dicht sta jij bij je leerlingen.

21:06 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: authenticiteit, tvklasse | |

2013.02.15

Inspirerende website

ouders-school.pngHet Nederlandse project Ouders-School, waarbij onder meer de KPC-groep en het Nederlandse ministerie van Onderwijs en Cultuur betrokken zijn, vertrekt van het uitgangspunt dat het met de leerlingen op school beter gaat als de school en de ouders contact met elkaar hebben en samenwerken. Deze samenwerking zou resulteren in meer kansen op succes op school, thuis, in de buurt en - aan de limiet - in de wereld. Het project beperkt zich niet tot een soort ouders. Integendeel. Het richt zich op alle ouders:

  • de laagopgeleide allochtone ouders;
  • de oogopgeleide witte ouders;
  • de ouders die niets van zich laten horen;
  • de zeer betrokken ouders;
  • de ouders die hun rechten beter kennen dan hun plichten.

Meer informatie over dit project vind je in de rubriek Ouders-school, voorbeelden van een goede praktijk in de rubriek Voorbeelden. Het sterkste onderdeel van deze website is echter de rubriek Vragenlijsten. De projectleden verantwoorden het gebruik van deze vragenlijsten als volgt:

School-ouderbetrokkenheid of partnerschap tussen school en ouders is geen doel op zich, maar een middel om uiteindelijk samen betere voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling en het leren van het kind, de leerling. Dat is het gezamenlijke belang van ouders en school, want wie wil niet het beste voor zijn kind c.q. ‘zijn’ leerling?

Die school-ouderbetrokkenheid ontstaat niet vanzelf – beide partners dienen erin te investeren. Daarbij blijkt nogal eens dat over de invulling ervan verschillen van mening bestaan of dat de situatie zich leent voor verbetering. De vragenlijst kan gebruikt worden als basis voor een goed gesprek tussen school en ouders. School en ouders kunnen eenvoudig vaststellen waar ze het over eens zijn en waar ze van mening verschillen. Dat gesprek kan gaan over hoe het nu gaat of over de gewenste situaties.

Moet er nog meer gezegd? 

18:45 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouderparticipatie, ouders | |

2013.02.09

Seksualiteit|Puberteit - 7

16:26 Gepost door Lieven Coppens in Seksualiteit | Permalink | Tags: gezondheid, hygiëne, lichamelijke ontwikkeling, menstruatie, ontwikkeling, pubers, tieners, tvklasse | |

2013.02.03

Communicatie op school...

helicopter parents.jpg

18:20 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: cartoon, communicatie | |

2013.01.20

Seksualiteit|Puberteit - 6

10:42 Gepost door Lieven Coppens in Seksualiteit | Permalink | Tags: gezondheid, hygiëne, lichamelijke ontwikkeling, ontwikkeling, pubers, tieners, tvklasse | |

2012.12.16

Doordenkertje

Gevonden op de website van het Nederlandse Rijksoverheid:

wat een kind op school doet en leert, begint thuis

Meer weten? http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouders-en-school-...

21:40 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouderparticipatie, ouders | |

2012.12.08

Leren en de leerkracht...

De hersenen van een mens zijn pas volgroeid rond de leeftijd van 23 jaar. Zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat het brein van pubers en adolescenten nog volop in ontwikkeling is. Dit betekent dat de leerkracht en de ouders. "Je leerlingen hebben een kneedbaar brein", legt Prof. Dr. Christophe Lafosse uit. "Hun hersenen schreeuwen om aandacht en als leraar heb je dan ook grote invloed op hun ontwikkeling. Verlies de talenten van je leerlingen niet uit het oog. Voor het brein geldt immers: use it or lose it."

De professor gaf deze lezing op het talentevent van het project Go4Talent. Je kunt hierover nog meer lezen in het artikel van Klasse voor leerkrachten.

12:53 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: hersenen, neurobiologie, neuropsychologie, ontwikkeling, talenten, talentontwikkeling, tvklasse | |