2010.05.23

Train je geheugen op een leuke manier

het geheugenspelHet Geheugenspel van uitgeverij Plantyn daagt je uit om meervoudige opdrachten in jouw geheugen te prenten en daarna correct uit te voeren. Om dit tot een goed einde te brengen heb je verschillende vaardigheden nodig:

 • onmiddellijk geheugen
 • concentratie
 • focus

Het is de bedoeling dat je handelingen, geluiden en gekke woorden onthoudt terwijl jouw medespelers je proberen af te leiden. Daarna moet je binnen de afgesproken tijd:

 • de handeling uitvoeren
 • het geluid nabootsen
 • het gekke, niet bestaande woord, uitspreken

 Het spel bestaat uit 78 opdrachtkaarten:

 • 26 actie-kaartjes
 • 26 kaartjes met onzinwoorden
 • 26 kaartjes met geluiden die je moet nabootsen

Bij het begin van het spel spreek je af hoeveel tijd iedereen krijgt voor elke stap van het spel. Hoe korter de tijd, hoe moeilijker het spel. De kaartjes liggen per soort omgekeerd op 3 stapeltjes.

 • Stap 1: de speler neemt van elk stapeltje een kaart, zonder die te lezen. Wanneer de afgesproken tijd ingaat leest hij de kaartjes voor en prent hij de opdrachten in zijn geheugen.
 • Stap 2: als de tijd om is geeft de speler de kaarten aan de medespeler links van hem en mag iedereen hem gedurende de afgesproken tijd proberen af te leiden en het hem moeilijk maken om de opdrachten te weerhouden. Dit kan door dingen te zeggen, geluiden te maken, dingen te doen...
 • Stap 3: de speler moet nu de 3 opdrachten uitvoeren binnen de afgesproken tijd. De medespelers zijn stil. De volgorde is hier niet belangrijk, tenzij men dit afspreekt om het spel nog moeilijker te maken. Elke goed uitgevoerde opdracht levert één punt op. Als de drie opdrachten correct werden uitgevoerd, dan levert dat één bonuspunt op.

Je kunt het spel ook gemakkelijker of moeilijker maken of in team spelen. Meer daarover lees je in de handleiding.

Dit is een leuk spel dat zeker en vast tot hilarische toestanden kan leiden. Wees je er echter wel bewust van dat voor jonge kinderen het onthouden van meervoudige opdrachten niet evident is.

Het spel is bedoeld voor "kinderen" van 8 tot 88 jaar. Het wordt uitgegeven door Plantyn en kost € 9,95. Je vindt het in de betere boekhandel maar kunt het ook bestellen via de website www.thuisbasis.be.

10:28 Gepost door Lieven Coppens in Oefenmateriaal | Permalink | Tags: geheugen, meervoudige opdrachten, concentratie, memoriseren | |

2010.05.16

Rekenschijven voor het inoefenen van de basisbewerkingen

rekenschijf optellenHet eerste wat ik op deze website wil voorstellen, zijn de rekenschijven van uitgeverij Van In. Hiermee kunnen kinderen uit het eerste en tweede leerjaar aan de slag om de basisbewerkingen te oefenen en te automatiseren.

Elke rekenschijf wordt geleverd met een oefenboekje. Dit oefenboekje bevat een (naar vorm en moeilijkheidsgraad) gevarieerd aanbod van oefeningen. Het is de bedoeling dat de kinderen deze oefeningen maken aan de hand van de desbetreffende rekenschijf. In totaal bestaan er vier rekenschijven:

 • optellen (1e leerjaar)
 • aftrekken (1e leerjaar)
 • vermenigvuldigen (2e leerjaar)
 • delen (2e leerjaar)

Op de onderstaande afbeelding kun je goed zien hoe zo'n rekenschijf werkt.

rekenschijf delen

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel dat je wil oefenen met de rekenschijf voor optellen

 • Stap 1: Kies het getal dat je bij een ander getal wilt optellen: deze getallen herken je duidelijk op de gekleurde tabbladen (van 1 tot en met 12).
 • Stap 2: Door het gekleurde tabblad te verschuiven kun je het getal waarbij je wilt optellen veranderen. Dat getal verschijnt in de linkse ronde opening.
 • Stap 3: Reken de oefening uit en onthoud de uitkomst.
 • Stap 4: Controleer jezelf door het flapje met het vraagteken op te heffen.

Misschien laat je je als ouder afschrikken door het feit dat je bij alle oefenschijven niet oefent met de getallen van 1 tot en met 10 maar wel met de getallen van 1 tot en met 12. Persoonlijk vind ik dit geen nadeel:

 • Bij de schijven voor optellen en aftrekken, oefen je ook op de brug over het tiental.
 • Bij de schijven voor het vermenigvuldigen en delen automatiseer je ook enkele sommen die men later bij het handig rekenen kan gebruiken.

De rekenschijven zijn ook uitermate geschikt voor het hoekenwerk op school of als compenserend middel voor kinderen met automatiseringsproblemen. Ze worden uitgegeven door uitgeverij Van In en kosten € 7,95 per schijf met oefenboekje. Ze zijn verkrijgbaar in de betere boekhandel en via de webwinkel van de uitgeverij.

2010.05.08

Werkboekjes en -blaadjes in de vakantie? Nee, bedankt! Of toch?

werkblaadjeMoet mijn kind in de vakantie iedere dag een werkblaadje maken of oefenen in werkboekjes? Dit is ongetwijfeld een vraag die ouders zich stellen. Sommige ouders voelen zich zelfs schuldig als ze hun kind dit niet laten doen. Het ruime aanbod aan werkboekjes dat recent in de boekenwinkels, grootwarenhuizen en - ja zelfs in de dagbladhandels - is verschenen, heeft die vraag zeker in de hand gewerkt. Deze vraag kun je niet zonder meer met ja of nee beantwoorden. Een zeer genuanceerd antwoord dringt zich hier op.

Voor kinderen die het op school moeilijk hebben, zijn die werkboekjes - en ik ga geen "merknamen" noemen - een ware nachtmerrie:

 • Je zult als kleuter maar niet-schoolrijp verklaard zijn en in de vakantie iedere dag moeten werken in boekjes met titels als Leer je kleuter lezen..., Leer je kleuter rekenen... of Samen met jouw kind op weg naar het eerste leerjaar.... 
 • Je zult als kind maar het advies gehad hebben om het eerste leerjaar over te zitten en de hele zomervakantie lang moeten oefenen in werkboekjes in de zin van Rekenen tot 20, Speels optellen en aftrekken tot 20, ... om dan toch maar in het tweede leerjaar te kunnen starten...

In die zin is het antwoord op deze vraag klaar en duidelijk: neen! Net zoals je gras niet kunt doen groeien door er aan te trekken (hèt cliché) kun je kleuters niet iets echt aanleren waar ze nog niet aan toe zijn. In het beste geval leer je hen "truukjes" waarmee ze in het eerste leerjaar al snel door de mand vallen. Je kunt kinderen die de leerstof van een leerjaar niet hebben verworven ook niet op twee maanden tijd aan de hand van werkboekjes klaarstomen voor het volgende leerjaar. Gewoon omdat echt leren naast tijd ook een goede didactiek vraagt. En deze laatste wordt niet meegeleverd met de werkboekjes. Daarenboven hebben deze kleuters en leerlingen hun vakantie meer dan nodig om van de vermoeidheid en de frustraties te herstellen.

Werkboekjes en werkblaadjes kunnen wel een middel zijn tegen het fenomeen van de "vakantievergetelheid". Ieder jaar heb je immers kinderen die na de zomervakantie een stap hebben teruggezet. Voor hen kan een aangepaste dosis werkboekjes en werkblaadjes zinvol zijn. Op voorwaarde dat je als ouder met de leerkracht overlegd hebt wat jouw kind in het bijzonder nodig heeft. Iedere leerkracht is vast en zeker bereid om je als ouder op weg te helpen. In die zin is het antwoord op de vraag dus een voorwaardelijke: ja! Maar vergeet intussen niet dat je ook op minder schoolse manieren jouw kind over die "vakantievergetelheid" kunt helpen.

Voor ouders die willen dat hun kind in de vakantie op een leuke en verantwoorde manier met school bezig zijn, zal ik hier vanaf volgende week enkele materialen bespreken die ik goed vind. 

12:30 Gepost door Lieven Coppens in Oefenmateriaal | Permalink | Tags: vakantie, werkblaadjes, werkboekjes, thuis oefenen | |

2010.05.02

Zin of onzin van zittenblijven

Vaststelling:

 • 5 op 100 kleuters krijgen het advies om de derde kleuterklas over te zitten...
 • 1 op 100 leerlingen krijgt het advies om het zesde leerjaar over te zitten...
 • 10 op 100 leerlingen uit het 5e jaar secundair onderwijs krijgen een C-attest...

Vraag:

 • Is dit zinvol?

In 2009 ging Klasse voor leerkrachten hier in het juninummer dieper op in. Blader door naar bladzijde 10.

Lang niet iedereen was even gelukkig met dit artikel. Lees zeker ook de bijlage.

00:34 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: zittenblijven, overgaan, bissen, schoolse vertraging, kleuteronderwijs, lager onderwijs, basisonderwijs, secundair onderwijs | |

2010.04.24

Samen met jouw kind het huiswerk organiseren

Voor sommige kinderen is het plannen van het huiswerk en de lessen een groter probleem dan het maken of het leren ervan. In het volgend filmpje legt een vader uit hoe je als ouder hierbij kunt helpen.

18:05 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: huiswerk, tvklasse, plannen, organiseren, lager onderwijs | |

2010.03.28

Doordenkertje

Ouders hebben de functie van een katapult
Ouders bepalen hoever ze hun kinderen de wereld inschieten.

(Jan Cremer)

14:33 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: citaat | |

2010.03.21

Vraag: Overdrijven ze niet? - Antwoord: Neen!

vzw kinderopvang hove - boechout - lintHet is belangrijk dat problemen in de ontwikkeling van een kleuter zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Niet in het minst omdat de hersenen in die periode nog zeer leerbaar zijn. En omdat er dan nog heel wat tijd is om die problemen aan te pakken voor het kind naar het eerste leerjaar gaat. Ontwikkelingsproblemen voor het eerst aanpakken in de derde kleuterklas, dat kan echt niet. Omdat deze ontwikkelingsproblemen al veel eerder zichtbaar waren. En misschien ten onrechte werden afgedaan als "Dat groeit er wel vanzelf uit". Maar laat ons eerlijk zijn, veel ontwikkelingsproblemen groeien er niet vanzelf uit! Als je dan pas in de derde kleuterklas aan de alarmbel trekt, dan is er veel tijd verloren gegaan. Erger nog: veel revalidatiecentra, die het beste geplaatst zijn om die ontwikkelingsproblemen aan te pakken, zien zich geconfronteerd met wachtlijsten van soms wel zes tot acht maanden. Met andere woorden: een ontwikkelingsprobleem dat pas in de loop van de derde kleuterklas wordt gesignaleerd, kan in veel gevallen maar aangepakt worden in de loop van het eerste leerjaar! Wat direct een zware hypotheek op het slagen in dat eerste leerjaar legt!

In de ontwikkeling van peuters en kleuters zijn er mijlpalen: momenten waarop een bepaalde vaardigheid moet verworven zijn. Is dat niet zo, dan spreken we van een probleem. Daarom is het belangrijk dat men al bij peuters goed toeziet op die ontwikkeling. En tijdig aan de alarmbel trekt. Bij peuters is het zeer belangrijk dat men aandacht heeft voor de psychomotoriek.

Op de website van de vzw Kinderopvang Hove - Boechout - Lint vond ik een ontwikkelingsboekje waarin de psychomotorische ontwikkeling van 0 tot en met 3 jaar mooi beschreven staat. Aan de hand hiervan kunnen de ouders en de leerkracht van de peuterklas samen kijken of de psychomotorische ontwikkeling van een peuter vlot verloopt.

Dus overdrijft men als men ontwikkelingsproblemen al vanaf de peuterklas wil signaleren? Beslist niet!

11:49 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: ontwikkeling, motorische ontwikkeling, psychomotoriek, peuters, kleuteronderwijs | |

2010.03.14

Oefenmateriaal voor ouders

thuis in taal en rekenenOp de Nederlandse website Thuis in taal en rekenen kunnen ouders terecht die op zoek zijn naar oefenmateriaal om hun kind vooruit te helpen. Dit materiaal werd gemaakt door ouders en hun oudervereniging bracht het samen op een website. Laat je vooral niet afschrikken door de naam van de vereniging: Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag. Het is een algemene vereniging die de belangen behartigt van ouders met kinderen in het basis,- bijzonder en middelbaar onderwijs. Ze doet dit door middel van ondersteuning, informatieverstrekking, scholing en het geven van advies.

In de rubriek oefenmateriaal vinden geïnteresseerde ouders materialen om hun kinderen op een speelse manier te prikkelen voor taal en rekenen. Dit materiaal is onderverdeeld in verschillende rubrieken

 • koken
 • vakantie
 • dieren
 • techniek
 • sporten
 • klusjes
 • spelletjes
 • overig

De website is nog volop in ontwikkeling. Het menu op de startpagina wekt alvast hoge verwachtingen op. Af en toe eens bezoeken is dus de boodschap.

15:29 Gepost door Lieven Coppens in Oefenmateriaal | Permalink | Tags: rekenen, ouders, taal, lezen | |

2010.03.06

Omgaan met agressieve kinderen

De Amerikaanse psychologe Carolyn Webster-Stratton geeft de volgende tips in verband met het omgaan met agressieve kinderen. Deze zijn zowel thuis als op school heel bruikbaar:

 • Als je iets van een kind vraagt, kan dat strijd opleveren. Geef daarom alleen opdrachten die u zelf belangrijk genoeg vindt om er een strijd over aan te gaan. Houdt dan vol tot er geluisterd wordt.
 • Geef duidelijke opdrachten die duidelijk uitleggen welk gedrag er van het kind verwacht wordt. Zeg dus niet Doe eens normaal als een kind keihard roept, maar wel Spreek zachter.
 • Geef tijdig een waarschuwing of herinner het kind tijdig aan een afspraak. Zeg bijvoorbeeld: Over een kwartiertje gaan we naar huis of Over vijf minuten is het bedtijd.
 • Zie gehoorzaamheid nooit als iets vanzelfsprekends. Geef het kind een compliment iedere keer als het wel gehoorzaamt.
 • Beheers altijd de eigen boosheid. Zo voorkom je dat de situatie erger wordt.

16:03 Gepost door Lieven Coppens in Algemeen | Permalink | Tags: ouders, opvoeding, agressie | |

2010.02.20

Schoolrijpheid voor ouders

readyweb tips voor oudersOp de website Readyweb van de universiteit van Illinois iser één rubriek van de virtuele bibliotheek volledig voorbehouden voor de ouders. Deze rubriek bevat concrete tips voor ouders. Onder andere:

 • Wat is de noodzakelijke cognitieve basis voor schoolrijpheid?
 • Hoe weet ik als ouder of mijn kind er klaar voor is om naar school te gaan?
 • Hoe bereid ik mijn kind voor op het naar school gaan?
 • ...

De moeite van een bezoekje meer dan waard

17:11 Gepost door Lieven Coppens in Schoolrijpheid | Permalink | Tags: ouders, schoolrijpheid | |