2012.06.03

Boeken voor moeilijke en/of oudere lezers

Ik kreeg de vraag of er ook boeken bestaan voor moeilijke en/of ouders lezers die de thema's van de boekjes voor de lagere school ontgroeid zijn. Een klein beetje opzoekingswerk leverde alvast de volgende informatie op:

 • De Nederlandse uitgeverij Eenvoudig Communicerenontwikkelt al vijftien jaar boeken en kranten voor moeilijke lezers. Een greep uit hun aanbod:
  • Kookboeken, met onder andere een multicultureel kookboek.
  • Leeslicht-reeks, met boeken van bekende Nederlandse schrijvers.
  • Misdadig, een reeks misdaadthrillers.
  • Reality-reeks, een reeks boeken over thema's die aansluiten bij de leefwereld van jongeren.
  • Schaduw-reeks, een reeks korte, spannende verhalen voor jongeren die geschreven werden door Britse thriller-schrijvers en vertaald werden in het Nederlands.
  • De school is van ons, met momenteel een lesboek Sociale Vaardigheden voor het beroepsonderwijs.
  • Vlaamse Reuzen-reeks, met verhalenbundels van Kristien Hemmerechts en Herman Brusselsmans.
  • Wereldverhalen, een reeks met klassiekers uit de wereldliteratuur.
 • De Nederlandse uitgeverij Zwijsen geeft de reeks Zoeklicht Plus uit, een reeks met thema's die oudere kinderen meer aanspreken.
 • De Troef-reeks van de Nederlandse uitgeverij Van Tricht bevat boeken over thema's uit de leefwereld van jongeren
 • Het Vlaamse Wablieft geeft al 20 jaren de Wablieft-krant uit, een overzicht van het nieuws in eenvoudige, begrijpelijke taal voor iedereen wie een gewone krant nog te moeilijk vindt. Daar komen nu ook de Wablieft-boeken bij.

20:49 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: dyslexie, lezen, moeilijke lezers, technisch lezen | |

2012.03.03

Een realistische kijk op Tourette

Als Tvklasse zichzelf al overtroffen heeft, dan wel met dit filmpje over het syndroom van Gilles de la Tourette. Het zet een duidelijk en genuanceerd beeld neer. Concreet betekent dit dat het ver voorbij het scheldwoordencliché gaat en niet alleen dieper ingaat op de vele gezichten van Tourette, maar ook op de betekens van dit syndroom voor de persoon en zijn omgeving.

Lees zeker ook het dossier bij dit filmpje. Voor nog meer informatie kun je terecht op de website van de Vlaamse Tourettevereniging op www.tourette.be.

11:02 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: dwanghandelingen, gilles de la tourette, psycho-educatie, ticstoornis, tvklasse | |

2011.11.20

Klasse krijgt logopedie - Logopedie krijgt klasse

Op 7 november 2011 stuurde Klasse het volgende persbericht de wereld in:


PERSBERICHT KLASSE

Steeds meer kinderen gaan naar de logopedist
“Ouders kunnen moeilijker aanvaarden dat hun kind niet perfect is"

Ouders sturen hun kinderen steeds vaker naar de logopedist. In twaalf jaar tijd steeg het aantal terugbetalingen bij het Riziv met bijna 44 procent, goed voor meer dan 70 miljoen euro uitgaven in 2010. De cijfers staan in het jongste nummer van het onderwijsblad Klasse. Toch is logopedie heel vaak overbodig, zeggen scholen. De Vlaamse Vereniging van Logopedisten (VVL) werpt op dat scholen niet alle problemen zelf aankunnen.

Zijn er dan zoveel meer kinderen met nood aan logopedie dan vroeger? Annie Lion, directeur van de vrije basisschool in Buggenhout, denkt van niet. “Ouders kunnen gewoon moeilijker aanvaarden dat hun kind niet perfect is en stappen daarom sneller naar een logopedist.” “Sommige problemen kan een school niet zelf aanpakken”, geeft Lion toe. “Maar steeds meer logopedisten geven bijles en huiswerkbegeleiding in plaats van therapie. Ze ‘ronselen’ patiënten en maken misbruik van het vertrouwen van ouders. Sommigen werken zonder overleg met de school en leveren geen enkele meerwaarde. Voor ouders zijn die logopedisten moeilijk te onderscheiden van zij die prima werk leveren.”

Kristien Verslyppe, zorgcoördinator van de vrije basisscholen in Blankenberge en Wenduine, denkt dat vooral de ouders de eerste stap naar de logopedist zetten. “Vaak doen ze dat zonder de school te raadplegen. Vergelijk het met patiënten die meteen naar de specialist gaan in plaats van de huisarts. Terwijl logopedie altijd de laatste stap zou moeten zijn. De logopedisten begrijpen soms zelf niet waarom ouders hun kind naar hen sturen. Ze nemen dan contact op met de school voor meer informatie.” “Heel wat logopedisten geven meer bijles dan echt therapie”, weet Christine Vonckx, van de koepel van de vrije CLB’s. “Ouders zijn daar zelf mee verantwoordelijk voor. Ze raden elkaar aan om hun kind naar de logopedist te sturen als het op school niet meer mee kan.”

Pol De Meyere, voorzitter van de VVL, erkent het probleem. “Logopedie is geen alternatief voor huiswerkbegeleiding. Als een kind geen therapie nodig heeft, dan kan de logopedist de ouders en de school beter adviseren hoe ze het kind zelf kunnen helpen.” De Meyere gelooft niet dat ouders te snel naar een logopedist stappen. “Logopedie is soms gewoon nodig, punt. Scholen en CLB’s zeggen vaak dat ze het probleem zelf aankunnen, maar dat blijkt niet altijd het geval. Voor sommige problemen is een aanpak op maat nodig. Een zorgleraar kan dat meestal niet bieden, omdat hij daar geen tijd voor heeft. Bovendien valt de begeleiding in de vakanties stil. Ouders zijn soms ten einde raad en gaan dan zelf op zoek naar hulp bij een logopedist.”

Enkele opvallende cijfers:
· West- en Oost- Vlaanderen nemen de grootste hap uit het aantal terugbetalingen (18 en 16 procent), op ruime afstand gevolgd door Antwerpen (9 procent), Vlaams-Brabant (8 procent) en Limburg (7 procent).
· Het leeuwendeel van de terugbetalingen is voor behandelingen bij kinderen jonger dan 19 jaar: ruim 88 procent of 62 miljoen euro.
· De terugbetalingen voor 8-, 9- en 10-jarigen zijn met ruim 32 miljoen euro goed voor iets meer dan de helft van de uitgaven voor kinderen.

Lees het volledige artikel op http://www.klasse.be/leraren/leesklasse.php.


Ik laat de standpunten die hier weergegeven worden voor wat ze zijn. Om de voorzitter van de VVL te citeren:soms is logopedie nodig, punt. Maar inderdaad: soms is logopedie niet nodig, eveneens 'punt'. Helaas gaat men hier aan een dieperliggend probleem voorbij. Een dieperliggend probleem dat de sociale zekerheid verder uitholt en ervoor zorgt dat de 'toelatingsvoorwaarden' steeds strenger worden. Welke toelatingsvoorwaarden: deze voor het recht op terugbetaling. Heel vaak worden kinderen ingeschreven voor een ander probleem (dat wel terugbetaald wordt door het Riziv) dan hetgeen waarvoor ze aangemeld werden en geen recht geeft op terugbetaling. Met andere woorden: die stijging van 44% terugbetalingen bij het Riziv hoeft zo groot niet te zijn. Als alle logopedisten deontologisch juist zouden handelen en ouders logopedisten niet onder druk zouden zetten om terugbetaling mogelijk te maken. Want laat ons eerlijk zijn, vaak speelt er daar een wisselwerking. En voor ik gans logopedisch Vlaanderen over me heen krijg: ik weet het, er zijn heel veel logopedisten die deontologisch juist handelen. Maar net zoals in alle beroepsgroepen zijn er ook andere. Eigenlijk zou er een regel moeten komen, net zoals bij Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, dat wie het onderzoek doet en de diagnose stelt, geen therapie geeft. Dit zou al veel mistoestanden kunnen vermijden.

Toch even reageren op de uitlating van de voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie waar hij zegt:

Scholen en CLB’s zeggen vaak dat ze het probleem zelf aankunnen, maar dat blijkt niet altijd het geval.

Deze sneer naar de CLB's slaat nergens op: CLB's geven geen logopedische therapie en remediëren niet. Ze zullen dus ook nooit zeggen dat ze het probleem zelf aankunnen. Of komt deze opmerking vanuit een zekere frustratie omdat minder en minder CLB's nog het te frequent gespeelde spelletje van het-gratis-IQ-van-minimaal-86-voor-de-terugbetaling-van-de-logopedie niet meer of in zeer beperkte mate nog willen meespelen?

Als, zoals het er nu naar uitziet, het CLB dan toch de draaischijf van de leerlingenzorg moet worden, geef hen dan de tijd en de middelen om zich te professionaliseren en de nodige materialen aan te kopen om een onafhankelijk logopedisch onderzoek uit te voeren. Dit zou naar de toekomst toe kunnen voorkomen dat een articulatiestoornis ingeschreven wordt als een nomenclatuurbehandeling die recht geeft op terugbetaling.

En ouders, besef dat jouw kind beter af is met een voorbijgaande niet terugbetaalbare articulatiestoornis dan met een levenslange veroordeling van een wel terugbetaalbare leerstoornis zoals bijvoorbeeld dyslexie.

En ja, ik ben mij er wel zeker van bewust dat deze kritiek ook voor andere vormen van onderwijsondersteuning geldt. Of wat dacht je van een gon-begeleiding voor een kind met een coördinatieontwikkelingsstoornis die niet werkt op het ruimtelijke en/of motorische maar enkel remedieert en ondersteunt voor de schoolse vakken en het huiswerk? Of van een gon-begeleiding die onder een ander type buitengewoon onderwijs ingeschreven wordt dan eigenlijk zou moeten, omdat dat type nu eenmaal meer middelen genereert voor de gon-school? Of de zelfstandige psycholoog die een IQ-afname doet met een te oude IQ-test om toch maar een IQ van minimum 86 (en liever nog 87) uit te komen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hulp die op zich goed is, komt door al deze praktijken gevaarlijk op de helling te staan. Het zal jouw kind maar zijn dat niet langer krijgt wat het nodig heeft omdat anderen misbruik maakten van het systeem.

16:59 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | |

2010.10.09

AD(H)D bij kinderen - 2

09:00 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, concentratie, groeimeetv, werkhouding | |

2010.10.02

AD(H)D bij kinderen - 1

Op www.groeimee.be vind je een schat aan informatie over opvoeden, of je nu ouder, leerkracht of een andere opvoeder bent. Via hun Youtube-kanaal GroeimeeTV verspreiden ze zeer toegankelijke informatieve filmpjes. Geregeld zal ik er enkel van op deze blog in de kijker plaatsen.

21:24 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: aandacht, add, adhd, concentratie, groeimeetv, werkhouding | |

2010.03.21

Vraag: Overdrijven ze niet? - Antwoord: Neen!

vzw kinderopvang hove - boechout - lintHet is belangrijk dat problemen in de ontwikkeling van een kleuter zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Niet in het minst omdat de hersenen in die periode nog zeer leerbaar zijn. En omdat er dan nog heel wat tijd is om die problemen aan te pakken voor het kind naar het eerste leerjaar gaat. Ontwikkelingsproblemen voor het eerst aanpakken in de derde kleuterklas, dat kan echt niet. Omdat deze ontwikkelingsproblemen al veel eerder zichtbaar waren. En misschien ten onrechte werden afgedaan als "Dat groeit er wel vanzelf uit". Maar laat ons eerlijk zijn, veel ontwikkelingsproblemen groeien er niet vanzelf uit! Als je dan pas in de derde kleuterklas aan de alarmbel trekt, dan is er veel tijd verloren gegaan. Erger nog: veel revalidatiecentra, die het beste geplaatst zijn om die ontwikkelingsproblemen aan te pakken, zien zich geconfronteerd met wachtlijsten van soms wel zes tot acht maanden. Met andere woorden: een ontwikkelingsprobleem dat pas in de loop van de derde kleuterklas wordt gesignaleerd, kan in veel gevallen maar aangepakt worden in de loop van het eerste leerjaar! Wat direct een zware hypotheek op het slagen in dat eerste leerjaar legt!

In de ontwikkeling van peuters en kleuters zijn er mijlpalen: momenten waarop een bepaalde vaardigheid moet verworven zijn. Is dat niet zo, dan spreken we van een probleem. Daarom is het belangrijk dat men al bij peuters goed toeziet op die ontwikkeling. En tijdig aan de alarmbel trekt. Bij peuters is het zeer belangrijk dat men aandacht heeft voor de psychomotoriek.

Op de website van de vzw Kinderopvang Hove - Boechout - Lint vond ik een ontwikkelingsboekje waarin de psychomotorische ontwikkeling van 0 tot en met 3 jaar mooi beschreven staat. Aan de hand hiervan kunnen de ouders en de leerkracht van de peuterklas samen kijken of de psychomotorische ontwikkeling van een peuter vlot verloopt.

Dus overdrijft men als men ontwikkelingsproblemen al vanaf de peuterklas wil signaleren? Beslist niet!

11:49 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: ontwikkeling, motorische ontwikkeling, psychomotoriek, peuters, kleuteronderwijs | |

2010.01.31

Over de beste oplossing voor mijn kind...

Ouders van derde kleuters (en zij niet alleen, geloof me) raken erg gefrustreerd als de school een (ontwikkelings)probleem bij hun kleuter signaleert en ze daarna horen dat ze met hun kindj pas negen maanden later terecht kunnen in een revalidatiecentrum. Ze hebben dan het gevoel dat ze hun kleuter los moeten laten op het eerste leerjaar zonder dat hij de noodzakelijke hulp heeft gehad. De verleiding is dan zeer groot om een combinatie van privé-logopedie, privé-kinesitherapie en privé... op te starten. In de meeste gevallen is dat niet de beste oplossing:

 • Kinderen die naar een revalidatiecentrum worden doorverwezen, hebben een behandeling van verschillende soorten therapie tegelijkertijd nodig. Deze verschillende therapieën moeten goed met elkaar samenwerken. Ze moeten dan ook voorafgegaan worden door een multidisciplinair onderzoek dat leidt tot een geïntegreerd handelingsplan. Dit wordt zelden gerealiseerd door verschillende privétherapeuten die los van elkaar werken.
 • Kinderen die doorverwezen worden naar een revalidatiecentrum hebben een meervoudige problematiek. Ze halen daarenboven in veel gevallen het vereiste IQ van 86 of meer niet om terugbetaling van privélogopedie door de ziekteverzekering te krijgen. Zij hebben dan ook een ander soort hulp nodig dan deze die ze kunnen krijgen binnen de privélogopedie. Door de IQ-gegevens te manipuleren of door het IQ opnieuw te laten bepalen aan de hand van een tweede(rangs) intelligentietest waarvan geweten is dat hij milder scoort, geeft men zijn kind op langere termijn niet de kansen die het verdient. Niet in het minst omdat men op basis van onjuiste intelligentiegegevens verkeerde verwachtingen koestert.
 • Door verschillende privétherapieën in te schakelen in de periode waarin het kind op de wachtlijst van een revalidatiecentrum staat, vergroot men de kans dat het bij het onderzoek door dat centrum niet de vereiste minimumnorm meer heeft om terugbetaling van de therapie door het rervalidatiecentrum mogelijk te maken. Wat in eerste instantie op een oplossing leek, heeft het probleem alleen maar erger gemaakt. Je moet tegenwoordig als ouder al kapitaalkrachtig genoeg zijn om de vereiste therapieën privé en op eigen kosten verder te zetten. Wie is er dan beter van geworden? Eigenlijk alleen de privétherapeut.
 • Goed om weten: door er voor te zorgen dat monodisciplinaire therapieën onterecht worden terugbetaald, zorgt men er voor dat de voorwaarden voor terugbetaling door de ziekteverzekering steeds strenger worden. Waardoor er op termijn nog meer kinderen van de voor hen noodzakelijke hulp verstoken blijven. In de huidige crisistijd is solidariteit meer dan nodig.

De oplossing voor dit alles ligt in een vroegtijdige signalering van problemen in de kleuterschool. Hoe vroeger men signaleert, hoe minder de duur van een eventuele wachtlijst speelt: er is immers nog tijd genoeg om een effectieve behandeling op te zetten. Met vroegtijdige opsporing bedoel ik, waar mogelijk, opsporing van in de peuterklas. Iedere leerkracht in het kleuteronderwijs beschikt immers in de klas zelf over een referentiegroep om de ontwikkeling van een individueel kind te kunnen inschatten: de andere kinderen. Tegelijk is dit een pleidooi voor een alles omvattend kleutervolgsysteem, dat de volledige kleuterschoolperiode omvat.

Ik neem me alvast voor om de ouders van probleemkinderen via deze blog juist te informeren in verband met de terugbetaling van de hulp die hun kind nodig heeft.

Omwille van het belang van deze materie plaats ik dezelfde boodschap op mijn peuter- en kleuterblog http://pleuteren.skynetblogs.be.

16:14 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: wachtlijst, kleuters, goed onderwijs, peuters, kleuteronderwijs, ouders, ontwikkeling, ziekteverzekering, terugbetaling | |

2009.10.17

De "Vlaamse Filmpjes" als luisterboek

vlaamse filmpjes ingesprokenDe Uitgeverij Averbode geeft al tientallen jaren de Vlaamse Filmpjes uit. Dit zijn korte verhalen van bekende en minder bekende jeugdauteurs. Weinig ouders weten dat deze Vlaamse Filmpjes ook als luisterboek verschijnen. Ideaal voor kinderen die moeilijk lezen. Zij kunnen met het verhaal meelezen terwijl het afgespeeld wordt. Net zoals dat bij andere luisterboeken mogelijk is.

Het inlezen van deze Vlaamse Filmpjes gebeurt door de progebraille helen keller vzw. Zij zorgen ervoor dat er 20 maal per jaar een cd-rom klaar is met daarop het ingelezen boekje.

Op de website van progebraille helen keller vzw lees je wat je moet doen om je te abonneren.

14:50 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: lezen, technisch lezen, dyslexie, moeilijke lezers | |

2009.10.04

Moeilijke lezers motiveren met luisterboeken

123luisterboekKinderen en jongeren die moeilijk lezen kun je vaak motiveren door hen luisterboeken te geven. Dit zijn boeken die ingesproken zijn op cd. Hierbij is het de bedoeling dat het kind of de jongere in de gedrukte uitgave meeleest.

Een uitgebreid overzicht van de bestaande luisterboeken vind je op de website www.123luisterboek.be. Je kunt daar van elk boek een geluidsfragment beluisteren. Zo kun je onder andere inschatten of het tempo waarop er gelezen wordt niet te snel is, de stemmen goed verstaanbaar zijn en dergelijke meer.

De luisterboeken zijn op de website ondergebracht in heel wat categorieën. Deze zijn belangrijk voor ouders van kinderen en jongeren die moeilijk lezen:

11:00 Gepost door Lieven Coppens in Leer- en ontwikkelingsproblemen | Permalink | Tags: lezen, technisch lezen, moeilijke lezers, dyslexie | |